قانون مدنی

ماده 493 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهارم: در اجاره » مبحث اول: در اجاره اشیاء

مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست؛ به این معنی که، اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود، مسئول نخواهد بود. ولی، اگر مستاجر تفریض یا تعدی نماید، ضامن است اگرچه نقص در ‌نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.

تفسیر ماده 493 قانون مدنی

+ مستاجر امین مالک است و به همین جهت در صورتی که عین مستاجره بدون تعدی و تفریط او تلف شود ضامن نیست.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج1، ش 186، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سی‌ام، 1400.

2. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج1، ش 298، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سی‌ام، 1400.

3. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م493، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

4. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج1، ش 302، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سی‌ام، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا