قانون مدنی

ماده 50 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل دوم: در حق انتفاع » مبحث اول: در عمری و رقبی و سکنی

اگر مالی که موضوع حق اِنتِفاع است بدون تَعَدی یا تَفریط مُنتَفِع تلف شود مُشارٌاِلیه مسئول آن نخواهد بود.

تفسیر ماده 50 قانون مدنی

+ چناچه منتفع مطابق قرارداد، یا عرف و عادت، از مال مورد انتفاع استفاده کند و بدون تعدی و تفریط وی مال تلف گردد، مسئول نخواهد بود، زیرا منتفع، از آنجا که مال دیگری را، با اذن مالک، برای استفاده در تصرف دارد، امین محسوب می شود و امین مسئول مالی که بدون تعدی و تفریط در دست وی تلف شده است نمی باشد. [1]


+ در صورتی که مال موضوع حق انتفاع، بدون تعدی و تفریط از طرف منتفع ناقص یا تلف شود منتفع مانند هر امین دیگر ضامن نخواهد بود. [2]

 

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ج 1، ص 336، تهران، انتشارات میزان.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 85، تهران، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا