قانون مدنی

ماده 603 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هشتم: در شرکت » مبحث دوم: در تقسیم اموال شرکت

ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است، بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.

تفسیر ماده 603 قانون مدنی

+ برای مثال اگر خانه مشاعی مرکب از دو حیاط بیرونی و اندرونی باشد و محل عبور طبیعی حیاط اندرونی از کوچه اختصاصی مجاور باشد، در صورت تقسیم خانه، هرکس مالک آن حیاط شود حق عبور از کوچه را دارد و مالکان حیاط بیرونی حقی بر کوچه ندارند.[1]

 

ماده 103 قانون مدنی:

هرگاه شرکاء ملکی دارای حقوق و مَنافِعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود، هر کدام از آنها به قدر حِصِه، مالک آن حقوق و ‌منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است، بین چند نفر تقسیم شود، هر یک از آنها حق‌ عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است، خواهد داشت.

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج2، ش48، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهاردهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا