قانون مدنی

ماده 704 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهاردهم: درضمان عقدی » مبحث دوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له

ضَمان مطلق، مَحمول به حال است، مگر آنکه به قرائن معلوم شود که موجل بوده است.

تفسیر ماده 704 قانون مدنی

+ اذن به ضمان، اگر همراه با قرینه‌ای نباشد، به تنهایی برای امکان رجوع به مضمون عنه کافی نیست. زیرا، با اینکه ضمان مطلق محمول به حال است مگر اینکه به قراین معلوم شود که موجل بوده است. چون ضما از دین موجل از جمله قراین بارزی است که دین با همان اوصاف و اجل انتقال می‌یابد، باید مضمون عنه از حال شدن دین آگاه باشد و این تغییر را اذن دهد.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش197، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا