قانون مدنی

ماده 722 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهاردهم: درضمان عقدی » مبحث چهارم: در اثر ضمان بین ضامنین

ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند، و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود ‌رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد.

تفسیر ماده 722 قانون مدنی

+ نتیجه منطقی حکم ماده ۷۲۲ قانون مدنی این است که معیار رجوع هر ضامن اذن مضمون عنه خود او است نه مدیون اصلی. زیرا، با نخستین ضمان او بری می‌شود و نسبت به ضامن‌های بعدی بیگانه است، مگر اینکه به موجب تعهد خاصی حق رجوع ضامن را به خود ایجاد کند و به صراحت بگوید، از ضامن ضمانت و به من رجوع کند، که در این صورت، برمبنای این تعهد اضافی، ضامن حق رجوع به او را نیز پیدا می‌کند.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش243، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا