قانون مدنی

ماده 82 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل دوم: در حق انتفاع » مبحث دوم: در وقف

هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد مُتَوَلی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد ‌متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری مَنافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.

تفسیر ماده 82 قانون مدنی

+ یعنی متولی باید در اداره موقوفه غبطه و مصلحت وقف را در نظر گیرد و مطابق آن عمل کند و از هرگونه تعدی و تفریط بپرهیزد. هرگاه واقف تعیین نکرده باشد که منافع به چه نسبت بین موقوف علیهم تقسیم شود، منافع باید به تساوی بین آنان تقسیم گردد.[1]

 

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص 352، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا