قانون مدنی

ماده 83 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل دوم: در حق انتفاع » مبحث دوم: در وقف

مُتَوَلی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تَفویض کند، مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط ‌مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.

تفسیر ماده 83 قانون مدنی

+ «مُتَوَلی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تَفویض کند» زیرا تولیت منصبی است که از طرف واقف به متولی داده شده و پس از قبول کردن آن حق و تکلیف برای او ایجاد می شود و نمی تواند آن منصب را به دیگری واگذار نماید «مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد» زیرا واقف خود حق تعیین دیگری را قبلا داشته و می‌توانسته هر کس را بخواهد در ضمن عقد وقف به سمت متولی معین نماید و واقف متولی فعلی را معین نموده و به او اختیار داده که هر زمان بخواهد متولی دیگری قرار دهد و خود کناره‌گیری کند «ولی اگر در ضمن» عقد «وقف شرط ‌مباشرت» برای متولی «نشده باشد» او «می‌تواند» در انجام امور «وکیل بگیرد.» وکالت در اداره امور موقوفه غیر از تفویض تولیت است زیرا در وکالت، وکیل نماینده متولی می باشد و در صورت تفویض تولیت سمت متولی زائل می گردد و دیگری جانشین او می‌شود و منصب قابل واگذاری نیست.[1]


+ البته وکیل باید طبق نظر موکل به اداره وقف بپردازد و در صورت عدم تصریح متولی باید مصلحت وقف را با توجه به عرف رعایت کند؛ لیکن در تفویض تولیت که قانون آن را منع کرده شخص دیگری جایگزین متولی می شود و وظایف و اختیارات متولی به او واگذار می گردد.[2]


 

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 105، تهران، انتشارات اسلامیه.

2. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص 349، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا