قانون مدنی

ماده 103 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور » مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

هرگاه شرکاء ملکی دارای حقوق و مَنافِعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود، هر کدام از آنها به قدر حِصِه، مالک آن حقوق و ‌منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است، بین چند نفر تقسیم شود، هر یک از آنها حق‌ عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است، خواهد داشت.

تفسیر ماده 103 قانون مدنی

+ مقصود از قابل تقسیم بودن ارتفاق این است که، اگر حق به سود ملک مشاعی برقرار شده باشد، تقسیم ملک موجب تجزیه حق و اختصاص یافتن آن به یکی از سهام نیست. در این حالت، هر یک از شریکان مانند سابق می‌تواند از حق خود به‌طور کامل استفاده کند.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ماده 604 قانون مدنی:

کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ش 241، تهران، انتشارات میزان، چاپ پنجاه و ششم، 1400.

2. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص 362، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و یکم، 1400.

3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 133، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا