قانون مدنی

ماده 1315 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد سوم: در ادله‌ اثبات دعوی » کتاب سوم: در شهادت » باب دوم: در شرایط شهادت

شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، نه به طور شک و تردید.

تفسیر ماده 1315 قانون مدنی

+ شاهد باید به امری که شهادت می‌دهد یقین داشته باشد و چنانچه از روی ظن و تردید گواهی دهد شهادت او اعتباری ندارد. شاهد باید به وسیله حواس ظاهری خود بر مورد شهادت اطلاع یافته باشد (در صورتی که اطلاع بر امر به وسیله حس بینایی باشد او را شاهد بصری و چنانچه به وسیله حس شنوایی باشد او را شاهد سمعی گویند).

بنابراین کسی که شهادت بر تصرف، غصب، سرقت و اتلاف یا جرح و ضرب می‌دهد باید آن را دیده باشد. این است که باید بر آن بود که شهادت کور نسبت به این امور مسموع نخواهد بود ولی شهادت لال و کر معتبر می‌باشد.[1]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 6، ص241، انتشارات اسلامیه.

2. کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج1، ش254، انتشارات میزان.

3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ش3468، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا