قانون مدنی

ماده 204 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله » مبحث اول: در قصد طرفین و رضای آن‌ها

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده‌ تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.

تفسیر ماده 204 قانون مدنی

+ باید گفتار یا کرداری تهدیدآمیز سر زند که متضمن خطری برای طرف معامله باشد. این خطر ممکن است مستقیما مربوط به جان یا مال یا آبروی معامله کننده باشد، چنانکه او را تهدید به قتل یا سرقت یا نابودی اموال یا آبروریزی نماید. و نیز ممکن است تهدید و خطر مستقیما متوجه یکی از خویشان نزدیک طرف معامله باشد، نه خود او.

بنابراین، قاضی با مراجعه به عرف تعیین می کند که شخصی که تهدید متوجه او شده است از خویشان نزدیک معامله کننده است یا نه؛ و در صورتی که آن شخص از خویشان نزدیک طرف معامله باشد، ممکن است قرارداد غیرنافذ محسوب گردد.[1]


 

ماده 202 قانون مدنی:

اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتا ‌قابل تحمل نباشد. درمورد اعمال اکراه‌آمیز، سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 121، تهران، انتشارات میزان.

1 دیدگاه

  1. تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا