قانون مدنی

ماده 290 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل ششم: در سقوط تعهدات » مبحث سوم: در ابراء

ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله برای ابراء اهلیت داشته باشد.

تفسیر ماده 290 قانون مدنی

+ دائن در اثر ابراء، در حقوق مالی خود تصرف می‌نماید. بنابراین هرگاه متعهدله محجور باشد ابراء او صحیح نیست زیرا که تصرفات او چنانکه در شرایط صحت معامله (ماده 190 قانون مدنی) بیان گردید، باطل و در بعض موارد غیرنافذ است.[1]


+ محجوران را می توان ابرا کرد، همانگونه که ابرا ذمه میت امکان دارد.[2]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 393، تهران، انتشارات اسلامیه.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م290، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا