قانون مدنی

ماده 371 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث چهارم: در آثار بیع » فقره دوم: در تسلیم

در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

تفسیر ماده 371 قانون مدنی

+ قدرتی که شرط صحت بیع است قدرت زمان تسلیم می‌باشد و عدم قدرت زمان عقد تاثیری در عقد ندارد، بنابراین اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند، قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است. بدین جهت ماده 371 قانون مدنی مقرر می‌دارد در بیعی که صحت آن منوط به اجازه مالک است مانند فضولی، قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است زیرا در معامله فضولی موعدی که مبیع باید تسلیم مشتری شود پس از انعقاد بیع به طور صحیح است و آن بعد از اجازه و تنفیذ از ناحیه مالک می‌باشد و قبل از آن هنوز مبیع در ملکیت مالک قبل از عقد می‌باشد.

این است اگر مالک، بیع را رد نماید کشف می‌شود که ملکیت به وسیله عقد برای مشتری حاصل نشده است، بنابراین نمی‌تواند بایع فضولی بدون اجازه مالک، مبیع را به تصرف مشتری بدهد ولو آنکه قدرت تسلیم شرط می‌باشد.[1]

← همچنین در بیع سفیه که موقوف است به اجازه ولی او.[2]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 496، تهران، انتشارات اسلامیه.

2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، م371، تهران، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا