قانون مدنی

ماده 466 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهارم: در اجاره

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود.

اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد ‌اجاره را عین مستاجره گویند.

تفسیر ماده 466 قانون مدنی

+ تعریف اجاره: اجاره عبارت است از تملیک منفعت به عوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقود تملیکی معوض می‌باشد با این فرق که مورد بیع عین است و مورد اجاره منفعت. ممکن است گفته شود اجاره در حقیقت تسلیط مستاجر بر عین برای انتفاع از آن به عوض معلوم.[1]


+ عقد اجاره: عقدی است که به موجب آن مستاجر، در برابر مالی که به موجر می‌پردازد، برای مدت معین مالک منافع عین مستاجره می‌شود.[2]


+ عقد اجاره دارای سه وصف ممتاز است:

1) عقد تملیکی است

2) عقدی است معوض

3) عقدی است موقت.[2]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص 65، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

2. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج1، ش 134، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سی‌ام، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا