قانون مدنی

ماده 285 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل ششم: در سقوط تعهدات » مبحث دوم: در اقاله

موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

تفسیر ماده 285 قانون مدنی

+ موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن، خواه بطور مشاع باشد چنانکه متعاملین نصف یا ثلث معامله را اقاله نمایند و خواه بطور مفروز باشد چنانکه مورد معامله خانه و باغ بوده و متعاملین نسبت به تمامی خانه یا نصف مفروز از آن معامله را اقاله کنند و بقیه به حال خود بماند.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 386، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا