قانون مدنی

ماده 291 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل ششم: در سقوط تعهدات » مبحث سوم: در ابراء

ابراء ذمه میت از دین صحیح است.

تفسیر ماده 291 قانون مدنی

+ داین: طلبکار (متعهدله)

+ مدیون: بدهکار


+ دین قائم به شخصیت حقوقی است و میت شخصیت حقوقی خود را از دست داده و مدیون شناخته نمی‌شود تا بتوان او را ابراء نمود. با توجه به جنبه ادبی ماده که منظورش از ابراء ذمه میت از دین، ابراء دینی است که متوفقی در زمان حیات خود داشته است. زیرا متوفی اگر چه دارای شخصیت حقوقی نیست ولی شخصیت مذهبی خود را از دست نداده و در مقابل دائن خود بدهکار شناخته می‌شود.[1]


+ ابراء ذمه مبیت از دین نیز صحیح است و سبب سقوط تعهد می‌شود. زیرا، هر چند میت از جهت حقوقی فاقد شخصیت است، ولی از جهت معنوی و بر اساس اعتقادات جامعه ما بر بقای روج و مسئوولیت اخروی، دارای شخصیت است و به این اعتبار، تعهد برای او قابل تصور است و ابراء می‌تواند آن را ساقط کند.[2]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 0393، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ش 81، تهران، انتشارات مجد، چاپ شانزدهم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا