قانون مدنی

ماده 34 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل اول: در مالکیت

نِتاج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر باشد مالک نِتاج آن هم خواهد شد.

تفسیر ماده 34 قانون مدنی

+ نِتاج: زاییده حیوان


+ عبارت ماده مجمل است و سبب این پندار می شود که، هرگاه حیوان حاملی فروخته شود بچه آن نیز از توابع مبیع است، ولی باید دانست که قانونگذار در مقام بیان چگونگی انتقال حمل نبوده است. زیرا، ماده 358 قانون مدنی صراحت دارد که: «حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی‌شود، مگر اینکه تصریح شده باشد، یا بر حسب عرف از توابع مبیع شمرده شود». پس، ماده 34 قانون مدنی فقط ناظر به فرضی است که پدر و مادر حیوانی از آن یک شخص نباشد و صاحبان آن ها در مالکیت بچه با یکدیگر اختلاف پیدا کنند.[1]

نکته: حمل در بیع حیوان از توابع مبیع نیست. یعنی نتاج حیوانات در انتقال مالکیت تابع مادر نیست.

 

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ماده ۳۵۸ قانون مدنی:

نظر به دو ماده فوق در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هرچه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل‌ نمود متعلق به مشتری می‌شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی‌شود مگر این که تصریح شده باشد یا برحسب عرف از توابع شمرده شود. ‌

در هر حال طرفین عقد می‌توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ش 162، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا