قانون مدنی

ماده 57 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل دوم: در حق انتفاع » مبحث دوم: در وقف

واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.

تفسیر ماده 57 قانون مدنی

+ دارای اهلیت باشد: چون در اثر وقف، واقف در اموال خود تصرف می نماید این است که ماده بالا اهلیت را در وقف شرط نموده است و آن همان اهلیتی است که در معاملات لازم می باشد و در ماده 210 و 213 قانون مدنی بیان شده است.[1]


+ واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند: واقف باید مالک عین و منفعت باشد، زیرا با وقف کردن در هر دو تصرف می کند. با وجود این، وقف ملکی که در اجاره است جایز است.[2]


 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 96، تهران، انتشارات اسلامیه.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 65، تهران، انتشارات میزان.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا