قانون مدنی

ماده 762 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هفدهم: در صلح

اگر در طرف مصالحه، و یا در مورد صلح، اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

تفسیر ماده 762 قانون مدنی

+ اشتباه در صلح:

۱) اشتباه در طرف مصالحه:

مفاد ماده ۷۶۲ قانون مدنی، ویژه صلحی است که شخصیت طرف صلح «علت عمده» عقد است و اشتباه در آن مثور در نفوذ عقد خواهد بود، خواه صلح ناظر به دعاوی یا در مقام معامله باشد.

۲) اشتباه در موضوع صلح:

در این مورد نیز اشتباه در صورتی موثر است که راجع به «خود موضوع معامله» یعنی اوصاف اساسی آن باشد (ماده ۲۰۰ قانون مدنی).[1]

 

ماده 199 قانون مدنی:

رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.


ماده 200 قانون مدنی:

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.


ماده 201 قانون مدنی:

اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج2، ش190، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهاردهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا