قانون مدنی

ماده 154 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت اول: در احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه » باب دوم: در حیازت مباحات‌

کسی نمی‌تواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک، اگر چه راه دیگری نداشته باشد.

تفسیر ماده 154 قانون مدنی

+ هر مالکی طبق ماده 30 قانون مدنی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد. بنابراین به دستور ماده 94 قانون مدنی هر مالکی می تواند آزادانه در ملک خود هرگونه حق ارتفاقی که بخواهد مجاناً و یا در مقابل عوض برای مالک ملک دیگر قرار دهد و هیچکس حق ندارد بدون اجازه مالک در ملک او تصرفی نماید.[1]

 

ماده 99 قانون مدنی:

هیچکس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد ‌مگر به اذن او.

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 123، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا