عقود معین

عقد عاریه (مواد 635 تا 647 قانون مدنی)

تعریف عاریه (635)

+ عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود.

← ‌عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.


نکته: مستعیر، اجازه انتفاع از مال مورد عاریه پیدا می کند.


نکته: در عاریه، برخلاف حق انتفاع، به سود مستعیر حق ایجاد نمی‌شود و انتفاع بر مبنای اباحه و اذن است. و عقد عاریه صرفا اباحه آور است.


نکته: عاریه نیز مانند ودیعه رایگان است، ولی شرط عوض در آن می‌توان کرد.[کاتوزیان،م635] پس شرط عوض در عاریه، با مجانی بودن آن منافات ندارد.


 

اهلیت و مالکیت معیر (636)

ماده 636 قانون مدنی: عاریه دهنده، علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد، اگر چه مالک عین نباشد.


نکته: ممکن است معیر، مالک عین نباشد.


 

موضوع عاریه (637)

ماده 637 قانون مدنی: هر چیزی که بتوان به ابقاءِ اصلش از آن منتفع شد، می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که‌ مشروع و عقلائی باشد.


 

انفساخ عاریه به فوت (638)

ماده 638 قانون مدنی: عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.


نکته: عاریه، به موت، جنون و سفه هر یک از طرفین منفسخ می شود.


نکته: در عاریه زمین برای دفن میت، معیر هر وقت بخواهد می تواند عقد را بر هم بزند.


نکته: اگر در عاریه زمین برای دفن میت به موجب حکم قانون یا به موجب حوادث قهری، میت از زمین بیرون آید، معیر می تواند مانع از دفن مجدد آن شود.

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ترتیبی که بهاداد برای خواندن مطالب بخش عقود معین به شما پیشنهاد می‌کند:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا