قواعد عمومی قراردادها

ایجاب و قبول: ارکان توافق

ایجاب عبارت از آن است که یکی از طرفین قرارداد، ابتدا اراده خود را بر ایجاد رابطه حقوقی معین اعلام کند و قبول عبارت از اعلام پذیرش بی قید و شرط رابطه حقوقی مزبور به وسیله طرف دیگر است.

به بیانی دیگر⇐ ایجاب پیشنهاد انجام معامله با شرایط معین است و قبول اعلام پذیرش پینشهاد مزبور می‌باشد.

↵  ایجاب کننده “موجب” و قبول کننده “قابل” نامیده می‌شود.


+ قبول باید مطلق و بی قید و شرط باشد. زیرا، اگر طرف خطاب، ایجاب را چنانکه هست نپذیرد و خود شرط دیگری پیشنهاد کند، در واقع ایجاب تازه‌ای کرده است و بیان اراده او قبول محسوب نمی‌شود.

 

رجوع از ایجاب (عدول از ایجاب)

+ اصل این است که تا هنگامی که قبول واقع نشده موجب می تواند از انجام معامله منصرف شود به اصطلاح از ایجاب خود رجوع نماید.

+ از سوی دیگر، هرگاه ایجاب کننده صریحاً یا ضمناً برای قبول مهلتی معین کرده باشد، حق ندارد قبل از انقضای مهلت از ایجاب برگردد.

+ برای تشخیص اینکه در چه مدت قبول باید واقع شود، در صورتی که ایجاب کننده صریحاً مدتی معین نکرده باشد، باید به عرف رجوع کرد. البته مهلت عرفی برحسب نوع قرارداد و اوضاع و احوال قضیه تفاوت می کند و قاضی در هر مورد با توجه به جهات مختلف و عرف و عادت آن را تعیین خواهد کرد.

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ترتیبی که بهاداد برای خواندن مطالب بخش قواعد عمومی قراردادها به شما پیشنهاد می‌کند:

 1. تعریف عقد و اقسام عقد
 2. عقد لازم و جایز
 3. عقد خیاری
 4. عقد منجز و عقد معلق
 5. عقد رضایی و عقد تشریفاتی
 6. اصل حاکمیت اراده
 7. اهلیت طرفین (مواد 210 تا 213 قانون مدنی)
 8. اکراه و اضطرار در معاملات (مواد 202 تا 209 قانون مدنی)
 9. اشتباه در معاملات (مواد 199 تا 201 قانون مدنی)
 10. شروط صحیح (ماده 234 قانون مدنی)
 11. شروط باطل (مواد 232 و 233 قانون مدنی)
 12. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد (مواد 226 تا 230 قانون مدنی)
 13. قواعد عمومی اثر معاملات (مواد 219 تا 225 قانون مدنی)
 14. جهت معامله (ماده 217 قانون مدنی)
 15. معامله به قصد فرار از دین (ماده 218 قانون مدنی)
 16. مورد معامله (مواد 214 تا 216 قانون مدنی)
 17. اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث
 18. معاملات محجورین
 19. عیوب اراده
 20. ایجاب و قبول: ارکان توافق
 21. اراده: وجود و اظهار اراده
 22. قصد و رضا طرفین معامله
 23. شرایط اساسی صحت معاملات
 24. خیار تعذر تسلیم
 25. مالکیت مافی الذمه (ماده 300 قانون مدنی)
 26. تهاتر (مواد 294 تا 299 قانون مدنی)
 27. تبدیل تعهد (مواد 292 و 293 قانون مدنی)
 28. ابراء (مواد 289 تا 291 قانون مدنی)
 29. اقاله (مواد 283 تا 288 قانون مدنی)
 30. سقوط تعهدات (مواد 264 تا 300 قانون مدنی)
 31. وفای به عهد (مواد 265 تا 282 قانون مدنی)
 32. عدم اجرای تعهد و آثار آن
 33. شروط ضمن عقد (مواد 232 تا 246 قانون مدنی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا